Studenci, którzy dnia 13.02.2021 r. nie zaliczyli egzaminu z przedmiotów  Prawo karne materialne oraz Prawo karne skarbowe prowadzonych przez dr Jana Kudrelka, w ramach egzaminu poprawkowego proszeni są o kontakt mailowy z wykładowcą (kudrelek.jan@interia.plw dniu 20.02.2021 r., w celu uzyskania zagadnień do opracowania (termin przewidziany na odpowiedź - 7 dni).

Jednocześnie informujemy, że studenci, którzy otrzymali ocenę pozytywną, nie mają możliwości poprawiania jej na wyższą.

Kategoria powiadomień: Dziekanat